Osmanlı İmparatorluğunun Günlüğü

  • Konuyu Başlatan: Konuyu başlatan adrenalim Tarih:
  • Başlangıç tarihi Yazılan Cevaplar:
  • Cevaplar 0
  • Okunma Sayısı: Görüntüleme 1,822

adrenalim

Zirve
Mesajlar
1,086
Tepkime Puanı
1
02 Ocak 1523 - Kanuni Sultan Süleyman' ın Rodos Adası' nı fethi.

04 Ocak 1517 - Yavuz Sultan Selim Tih Çölü' nü geçti.

04 Ocak 1609 - Sultan Ahmet Camii' nin temeli Sultan 1. Ahmet tarafından atıldı.

06 Ocak 1691 - Sultan 4.Mehmed' in vefatı.

08 Ocak 1916 - Müttefik kuvvetleri, Osmanlı Ordusunun Çanakkale direnişini kıramadı. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

09 Ocak 1792 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında beş yıllık savaşın ardından ''Yaş Antlaşması'' imzalandı. Kırım Rusların eline geçti.

12 Ocak 1920 - Misaki Milli' nin kabulü.

14 Ocak 1915 - Osmanlı Devleti' nin Süveyş Kanalı Seferi.

15 Ocak 1915 - Sarıkamış' ta soğuktan dolayı 86.000 şehit verildi.

16 Ocak 1595 - Padişah III. Murat, 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

16 Ocak 1882 - İstanbul Ticaret Odası' nın kurulması.

19 Ocak 1917 - Galiçya Zaferi.

20 Ocak 1918 - Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı. I. Dünya Savaşı' nın başında, 11 Ağustos 1914' te İngiliz filosunun izlediği Almanların Goeben ve Breslau gemileri Çanakkale Boğazı' ndan geçmiş ve ilkine ''Yavuz'' ikincisine ''Midilli'' adı verilmişti.

21 Ocak 1617 - Sultan 1. Ahmet' in vefatı.

21 Ocak 1774 - Padişah III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.

22 Ocak 1517 - Yavuz Sultan Selim, Ridaniye Savaşı' nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.

22 Ocak 1603 - Sultan 1. Ahmet' in tahta çıkışı.

22 Ocak 1919 - İngiliz ve İtalyanlarca Konya' nın işgali.

23 Ocak 1517 - Vezir-i Azam Sinan Paşa' nın Ridaniye' de şehit edilmesi.

23 Ocak 1913 - Kamil Paşa hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi. Yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi. (Bab-ı Ali Baskını)

25 Ocak 1363 - 1. Murad' ın Haçlılara karşı Sırpsındığı Zaferi.

26 Ocak 1699 - Karlofça Antlaşması.

27 Ocak 1299 - Osmanlı Devleti' nin kuruluşu.

27 Ocak 1595 - Sultan 3.Mehmet' in tahta çıkışı.

28 Ocak 1517- Yavuz Sultan Selim' in başında bulunduğu Osmanlı ordusu, Kahire' ye girdi.

28 Ocak 1854- Mülkiye Mektebi açıldı.

28 Ocak 1920- Osmanlı Mebusan Meclisinin gizli oturumunda Misak-ı Milli kabul edildi.

29 Ocak 1704- Sultan 2. Mustafa' nın vefatı.

30 Ocak 1919- Paris Barış Konferansı' nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını kararlaştırdılar.

31 Ocak 1729- Türkiye' de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa' nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul' da Sultanselim' deki konağında kurmuştu.

03 Şubat 1451 - Sultan 2.Murat' ın vefatı.

05 Şubat 1877 - Mithat Paşa sadrazamlıktan azledildi. Mithat Paşa, daha sonra Taif zindanında boğduruldu.

06 Şubat 1695 - Sultan 2. Ahmet' in vefatı.

07 Şubat 1640 - Padişah Dördüncü Murat öldü. Sultan İbrahim padişah oldu.

07 Şubat 1695 - Padişah İkinci Ahmet öldü. 50 yaşında tahta çıkan ve dört yıl saltanat süren İkinci Ahmet'ten sonra, İkinci Mustafa tahta çıktı.

08 Şubat 1664 - Yeni Cami ibadete açıldı.

09 Şubat 1588 - Minarelerde ilk kandil yakıldı.

09 Şubat 1871 - Osmanlı' da ilk kez Karl Marx' ın bir makalesi Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.

10 Şubat 1918 - Padişah II. Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı' nda öldü.

12 Şubat 1546 - Yemen' in fethi.

14 Şubat 1909 - Türkiye' de ilk güven oylaması yapıldı; Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.

16 Şubat 1920 - Balıkesir' in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde İkinci Anzavur İsyanı başladı. (16 Nisanda bastırıldı.)

18 Şubat 1451 - Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tahta çıktı.

18 Şubat 1856 - Islahat Fermanı ilan edildi.

20 Şubat 1622 - II. Osman (Genç Osman) katledildi.

24 Şubat 1495 - Şehzade Cem öldü.

24 Şubat 1793- Nizam-ı Cedid' in kuruluşu.

26 Şubat 1618 - Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.

27 Şubat 1863 - Türkiye' de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı' nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

01 Mart 1430 - Selanik, Padişah II. Murad zamanında fethedildi.

03 Mart 1481 - Fatih Sultan Mehmet' in vefatı. 2. Bayezid' ın tahta çıkışı.

03 Mart 1878 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

03 Mart 1883 - Mektebi Sanayii Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) öğretime açıldı.

04 Mart 1421 - Mehmet Çelebi (1. Mehmet)' nin vefatı.

04 Mart 1656 - Düşük ayarlı para ve alınamayan maaşlar için ayaklanan askerler, IV. Mehmed' in onayıyla bazı saray ağalarını idam ettirdiler.

06 Mart 1554 - Piri Reis' in vefatı.

08 Mart 1403 - Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Akşehir' de öldü.

09 Mart 1764 - Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camii ibadete açıldı.

14 Mart 1827 - II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet' in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı' ndaki Tulumbacıbaşı Konağı' nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.

16 Mart 1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul' u işgal etti.

19 Mart 1866 - Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı' nın açılması konusunda izin verdi.

20 Mart 1514 - Çaldıran Zaferi.

19 Mart 1877 - Osmanlı devletinin ilk Mebusan Meclisi toplandı.

20 Mart 1653- Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmakla tanınan Sadrazam Tarhoncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.

24 Mart 1394 - Moğol İmparatoru Timurlenk, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır' ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı' nı kazanarak Diyarbakır' ı geri aldı.

25 Mart 1453 - Fatih Sultan Mehmet' in donanmasının İstanbul sularına girişi.

26 Mart 1517 - Ridaniye Zaferi.

26 Mart 1913 - Edirne' nin işgali.

29 Mart 1430 - Osmanlılar, Selanik ve İyonya' yı fethetti.

30 Mart 1432 - Fatih Sultan Mehmet, Edirne' de dünyaya geldi.

30 Mart 1856 - Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte; Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşmasını imzaladılar.

02 Nisan 1891 - Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa öldü. Batılı anlamda tiyatronun yerleşmesi için çalışan Ahmet Vefik Paşa, 1823 yılında doğdu. ''Tarih Felsefesi'', ''Türk Şeceresi'', ''Kısa Osmanlı Tarihi'' gibi eserleri yazdı. Moliere' den Türkçe' ye kazandırdığı ''Zor Nikah'' ve ''Zoraki Tabib'', en beğenilen eserlerindendi.

05 Nisan 1453 - Fatih Sultan Mehmet' in donanması İstanbul sularına geldi.

05 Nisan 1900 - 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı' ndaki ''Plevne Direnişi'' ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.

06 Nisan 1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa' yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

07 Nisan 1600 - Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.

07 Nisan 1789 - Sultan I. Abdülhamid öldü; III. Selim tahta çıktı.

08 Nisan 1830 - Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu' ndan, bağımsız Yunan devletini onaylamasını istediler.

09 Nisan 1588 - Büyük Türk mimarı Mimar Sinan 92 yaşında öldü.
 

Etiketler
Gezenbilir bilgi kaynağını daha iyi bir dizin haline getirebilmek için birkaç rica;
- Arandığında bilgiye kolay ulaşabilmek için farklı bir çok konuyu tek bir başlık altında tartışmak yerine veya konu başlığıyla alakalı olmayan sorularınızla ilgili yeni konu başlıkları açınız.
- Yeni bir konu açarken başlığın konu içeriğiyle ilgili açık ve net bilgi vermesine dikkat ediniz. "Acil Yardım", "Lütfen Bakar mısınız" gibi konu içeriğiyle ilgili bilgi vermeyen başlıklar geç cevap almanıza neden olacağı gibi bilgiye ulaşmayı da zorlaştıracaktır.
- Sorularınızı ve cevaplarınızı, kısaca bildiklerinizi özel mesajla değil tüm forumla paylaşınız. Bildiklerinizi özel mesajla paylaşmak forum genelinde paylaşımda bulunan diğer üyelere haksızlık olduğu gibi forum kültürünün kolektif yapısına da aykırıdır.
- Sadece video veya blog bağlantısı verilerek açılan konuların can sıkıcı olduğunu ve üyeler tarafından hoş karşılanmadığını belirtelim. Lütfen paylaştığınız video veya blogun bağlantısının altına kısa da olsa konu başlığıyla alakalı bilgiler veriniz.

Hep birlikte keyifli forumlar dileriz.


GEZENBİLİR TV

GEZENBİLİR'İ TAKİP EDİN

Forum istatistikleri

Konular
103,106
Mesajlar
1,513,359
Kayıtlı Üye Sayımız
171,746
Kaydolan Son Üyemiz
Odin.

SON KONULAR



ÖNEMLİ UYARILAR
HAYATİ UYARI: Forumlarda yer alan tüm konular sadece referans amaçlıdır ve içeriklerinde hayati risk taşıyan tehlikeli spor ve benzeri özel uğraşılar olabilir. Lütfen forumlarda okumuş olduğunuz spor veya özel uğraşıların uzmanlarından yardım almadan kendi başınıza denemeye çalışmayın. Aksi halde meydana gelebilecek aksiliklerden dolayı gerek forum yöneticileri, gerekse içerik yazarları hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceklerdir.

TELİF UYARISI: Forumlarda yayınlanan yazılı ve görsel materyallerin tüm hakları ve sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu materyalleri izinsiz kopyalamak ve kullanmak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur.

SORUMLULUK REDDİ: Forumlarda yer alan, kullanıcıların oluşturduğu tüm yazılı ve görsel içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriklerin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından Gezenbilir ve forum yönetimi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içeriği oluşturan üye ile irtibata geçebilir veya iletişim formumuzu kullanarak yönetime bildirebilirsiniz.

Copyright © 1999 - 2023 Gezenbilir
DMCA.com Protection Status